Impressum

Karcher GmbH Design-Beschläge

Raiffeisenstraße 32
D-74906 Bad Rappenau

Tel: +49 7264 — 91 64 -0
Fax.: +49 7264 — 91 64 -40

E-Mail: 

Internet:

karcher-design.de, karcher-design.com


Managing Director, authorized to represent:

Master of science (economics) Jan Karcher
Master of industrial engineering and management Isabel Karcher


Registry Court:

Stuttgart


Registry Number:

HRB 104402


Sales tax identification number:

DE145801892


Responsible for contents:

Isabel Karcherr (Adres zie hierboven)

Intellectueel eigendom

 
 

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Voor zover geen andere rechthebbenden staan vermeld, berusten alle rechten op zowel tekst als beeld bij Karcher GmbH.

Voor het verveelvoudigen, bewerken, verspreiden en elke andere toepassing is schriftelijke toestemming nodig. Dit geldt in het bijzonder voor ieder gebruik of iedere toepassing van de inhoud van de website voor commerciële doeleinden. Mochten we, ondanks zorgvuldige controle, niet alle auteursrechten hebben achterhaald, dan verzoeken we eventuele rechthebbenden zich te melden. Als u afbeeldingen van onze website wilt gebruiken dan vindt u in de bijschriften een verwijzing naar de rechthebbenden.

Voor informatie over het gebruik van afbeeldingen en het tekstmateriaal op onze website kunt u terecht bij:

Karcher GmbH

Isabel Karcher
Tel.: +49-7264-9164-30
E-Mail: 

Gegevensbescherming

Persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden vrijwillig gegeven (bijvoorbeeld om een abonnement te nemen op de nieuwsbrief) of zijn absoluut noodzakelijk voor het afhandelen van bestellingen en orders. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming geven we geen gegevens door aan derden.

Karcher Design wijst erop dat datatransmissie via internet (vooral bij communicatie per onversleutelde e-mail) niet altijd helemaal veilig is. Het is onmogelijk de gegevens volledig te beveiligen tegen toegang door derden.

Opslag van toegangsgegevens

Wanneer pagina's of bestanden uit het aanbod van Karcher Design worden opgeroepen, worden bij de internetprovider van Karcher Design de gebruikelijke toegangsgegevens opgeslagen. De gegevens die bij de provider worden opgeslagen, worden door Karcher uitsluitend geanalyseerd voor statistische doeleinden. De gegevens worden niet, ook niet in beknopte vorm, doorgegeven aan derden.

Karcher Design probeert uiteraard steeds het aanbod te verbeteren. Op deze website worden dan ook mogelijkerwijze algemeen gangbare technieken gebruikt waarmee de activiteiten van de gebruiker op de website kunnen worden gevolgd. Deze gegevens worden echter niet gekoppeld aan personen. We willen niet weten wie onze website bezoekt, maar hoe de bezoeker onze website gebruikt.

DESIGNS IN RVS

Karcher Design internationaal

Adres

Karcher GmbH Design-Beschläge

Raiffeisenstraße 32
D-74906 Bad Rappenau

Tel: +49 7264-9164-0

Copyright 2024 Karcher Design. All Rights Reserved.

Bezoek onze Facebook-pagina

Privacyinstellingen

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close